W sobotę 8 czerwca, w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Św., w Sanktuarium Maryjnym, w parafii Wniebowzięcia NMP w Kondžilo-Komušinie w Bośni i Hercegowinie odbyła się pielgrzymka wotywna członków Stowarzyszenia Cudownego Medalika w ośrodku Prowincji Chorwackiej Sióstr Maryi od Cudownego Medalika.

Pielgrzymów z Zagrzebia, Osijeku, Nowej Kapeli, Štivicy, Strmacu oraz ze środkowej Bośni i Hercegowiny oraz księża towarzyszący pielgrzymom zostali gorąco powitani przez Ks. Borysa Salapića, proboszcza miejscowej parafii i kustosza sanktuarium. Szczególnie powitał siostry od Cudownego Medalika wraz z ich przełożoną prowincjalną S. Kają Ljubas. Powiedział, że dzięki pielgrzymom uwidacznia się miłość wiernych do Najświętszej Panienki, a NMP z Kondžila od zamierzchłych czasów przez kolejne wieki jest w tym miejscu czczona z nabożeństwem przez pielgrzymów do Matki Bożej. Poprosił Najświętszą Panią, aby wzięła wszystkich pielgrzymów w swoje ręce i do swojego serca.

Następnie rozpoczęła się Eucharystia. W homilii wskazał, oprócz innych, na wagę modlitwy do Maryi Dziewicy tak, jak to przez wieki robili nasi przodkowie. Modlitwa jest bardzo ważna. Dusza, która się modli, powiedział, jest połączona z Bogiem. Rozumie Bożą bliskość i jest Bogu droga. Wezwał zgromadzonych pielgrzymów do naśladowania Maryi i do gotowości do zaakceptowania woli Bożej tak, jak Maryja to zrobiła: “oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego”.

Na zakończenie Mszy św., Przełożona Sióstr Maryi, S. Kaja Ljubas, podziekowała Najświętszej Pani za wszystkie otrzymane w tym dniu łaski, szczególnie księdzu Salapićowi za centralny punkt spotkania – Eucharystię, oraz księżom, którzy byli dostępni w konfesjonałach. Wspomniała początki swojej Wspólnoty, kiedy miała mało wiernych, idących za Cudownym Medalikiem i porównała ich do dzisiejszej, o wiele wiekszej liczby wyznawców. Podziękowała za to Bogu mówiąc, że Siostry są tylko mediatorkami słuchającymi Bożej inspiracji, a dzięki łasce Bożej – dzieło rozrasta się. Podziękowała liderkom grup Wspólnoty, szczególnie S. Magdalenie Baresic, kooordynatorce Stowarzyszenia Cudownego Medalika, oraz innym siostrom za ich pomoc: Sr. Jelenie, S. Cecylii, S. Danieli, S. Samueli, S. Martinie oraz wszystkim, którzy zawsze są do dyspozycji wiernych. Podkreśliła, że Chorwacka Wspólnota Wiernych stała się członkiem Miedzynarodowego Stowarzyszenia Cudownego Medalika pod przewodnictwem Dyrektora Generalnego, Ks. Tomaža Mavriča, Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Misji z siedzibą w Rzymie. Siostra Kaja przypomniała zeszłoroczną wizytę Ks. Carla Piebera CM, Wice-Dyrektora Międzynarodowego Stowarzyszenia Cudownego Medalika, który wyraził swoją satysfakcję z rozszerzenia się nabożesństwa do Cudownego Medalika w naszym regionie i przekazał nam konkretne porady w jaki sposób przyłączyć się i stać się aktywną częścią Stowarzyszzenia. Siostra Kaja podziękowała Bogi za to wielkie dzieło.

Powiedziała, że wszyscy wierni przynieśli Najświętszej Pani swoje serca, potrzeby, rodziny, przybyli tutaj, aby poszukiwać nowej siły. Ponadto, że z pomocą i obroną Maryi mogą jeszcze bardziej wzrosnąć w wierze w Boga.

Przedstawiciele pielgrzymów przekazali Księdzu Borysowi Salapićowi, gospodarzowi spotkania podarunek, a S. Ljubas życzyła mu, aby zawsze jako ksiądz był blisko Serca Jezusa i Maryi, oraz oddanym kustoszem sanktuarium Najświętszej Panienki.

Następnie pielgrzymi poszli do autobusu, a niektórzy z nich do podnóża góry Kondžilo, gdzie kapłan przedstawił im bogatą historię Matki Bożej z Kondžilo i cennego obrazu Matki Bożej. Powiedział, że Kondžilo, inaczej Komušina to największe i najsławniejsze samktuarium Maryjne w Bośni i Hercegowinie, które odwiedza około pięćdziesiąt tysięcy pielgrzymów rocznie a około trzydzieści tysięcy pielgrzymów jest oddaje cześć Maryi podczas uroczystości Wniebowzięcia.

Po posiłku, program pielgrzymki wotywnej był kontynuowany w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Komušinie ze wspaniałą medytacją przygotowaną przez Ś. Sanuelę Markanović. Pielgrzymi odmówili później Nowennę Nieustającej Pomocy, następnie modlitwę – błogosławieństwo NMP i odspiewali hymn “Nasza Pani z Kondžilo”. Całty dzień był dobrym przygotowaniem do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, ale jednocześnie kulminacją tegorocznych spotkań czczących Cudowny Medalik wokół pełnej łask figury Pani z Kondžilo.

napisała Višnja Mikić