stowarzyszenia krajowe


Spotkanie czynnych członków Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Rosji

Spotkanie czynnych członków Stowarzyszenia Cudownego Medalika w Rosji

Patrz na zdjęcia poniżej S. Kaja Hečková SM W dniach 8 – 10 marca 2019 w Omsku spotkało się dwadzieścioro sześcioro świeckich, którzy pragną pogłębić swoje życie w modlitwie i nabożeństwie do Maryi Dziewicy, chcą rozpowszechniać to nabożeństwo dalej, podjąć się w...