Wyślij swoje intencje modlitw

Czy chcesz podzielić się swoją intencją modlitewną z innymi online?

2 + 2 =

Modlitwy wysłuchane i łaski otrzymane

Czy chcesz podzielić się swoją wiadomością z innymi online?:

13 + 4 =

Pomódlcie się z nami, prosimy, we wszystkich intencjach Stowarzyszenia Cudownego Medalika.

Modlitwy do Cudownego Medalika

Kiedy modlisz się indywidualnie, odmawiaj obie kwestie – Przewodnika i Wiernych.

Przewodnik: W Imię Ojca, iSyna, i Ducha Świętego.

Wierni: Amen.

Przewodnik: Przybądź Duchu Święty, napełnij serca Swoich wiernych i rozpal w nich ogień Twojej miłości. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.

Wierni: I odnowisz oblicze ziemi.

Przewodnik: Módlmy się. Boże, któryś pouczał serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wierni: Amen.

Przewodnik: O Maryjo bez grzechu poczęta.

Wierni: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy (3 x)

Przewodnik i Wierni: Panie, Jezu Chryste, który raczyłeś wynieść do chwały przez niezliczone cuda Najświętszą Maryję Pannę, niepokalaną od pierwszej chwili jej poczęcia, spraw, aby wszyscy, którzy pobożnie błagają o jej opiekę nad ziemią, mogli wiecznie cieszyć się Twoją obecnością w niebie, który z Ojcem i Duchem Świętym, żyjesz i królujesz, Boże na wieki wieków. Amen.

Panie, Jezu Chryste, który dla spełnienia Twych największych dzieł wybrałeś maluczkie rzeczy tego świata, aby żadne ciało nie chlubiło się przed Tobą; i którzy dla lepszego i szerzej rozpowszechnionego nabożeństwa do Niepokalanego Poczęcia Twojej Matki, chciałeś, aby Cudowny Medalik został objawiony Świętej Katarzynie Labouré, spraw, błagamy Cię, abyśmy wypełnieni podobną pokorą mogli uwielbiać tę tajemnicę słowem i pracą. Amen.

Memorare

Pomnij o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano – aby kto uciekając sie do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być od Ciebie opuszczony.

Tą nadzieją ożywieni, uciekamy się do Ciebie o Dziewico Dziewic, Nasza Matko, do Ciebie przychodzimy, przed Toba uklękamy, my grzeszni i pełni żalu. Matko Słowa Wcielonego, nie wzgardzaj naszymi prośbami lecz w Twojej łasce wysłuchaj ich i je spełnij. Amen

Modlitwa Noweny

Niepokalana Dziewico Maryjo, Matko Naszego Pana Jezusa i nasza Matko, przeniknięta najżywotniejszą ufnością w swoje wszechmocne i nigdy nie zawodzące wstawiennictwo, objawiane tak często w Cudownym Medaliku, my Twoje kochające i ufne dzieci błagamy Ciebie, abyś wyjednała nam łaski o które prosimy podczas tej nowenny, jeśli są one korzystne dla naszych nieśmiertelnych dusz i dusz, za które się modlimy.

(Tutaj wymień swoje prywatne prośby)

Ty wise, Maryjo, jak często nasze dusze były sankuariami Twojego Syna, który nienawidzi niegodziwości. Dlatego uzyskaj dla nas głęboką nienawiść do grzechu oraz czystość serca, która przywiąże nas jedynie do Boga, aby każda nasza myśl, słowo i uczynek dążyły do Jego większej chwały. Wyproś dla nas również ducha modlitwy i samozaparcia, abysmy przez pokutę mogli odzyskać to, co utracilismy przez grzech i wreszczie osiągnęłi błogosławione miejsce, w którym Ty jesteś Królową aniołów i ludzi. Amen.

Akt Poświęcenia Matce Bożej od Cudownego Medalika

Dziewico, Matko Boga, Maryjo Niepokalana, oddajemy i poświęcamy się Tobie naszej Matce Bożej od Cudownego Medalika. Niech ten Medalik będzie dla każdego z nas widocznym znakiem twojej miłości do nas i stałym przypomnieniem naszych zobowiązań wobec Ciebie. Kiedykolwiek będziemy go nosić, niech nas błogosławi Twoją kocchającą opieką zachowaną w łasce Twojego Syna. O potężna Dziewico, Matko Zbawiciela zachowaj nas blisko siebie w każdej chwili naszego życia. Pozyskaj dla nas, twoich dzieci, łaskę szczęśliwej śmierci, abyśmy w jedności z Tobą mogli cieszyć się na zawsze rozkoszą Nieba. Amen.

Przewodnik: O Maryjo, bee grzechu poczęta.

Wierni: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy (3x)