Dziękuję Stowarzyszeniu Cudownego Medalu w południowych Indiach za udostępnienie tego filmu.


Powiadomienie RODO: żadne żądania nie zostaną wysłane do YouTube, chyba że wideo zostanie odtworzone.