Dziękuję Stowarzyszeniu Cudownego Medalu w południowych Indiach za udostępnienie tego filmu.