Międzynarodowe Stowarzyszenie Cudownego Medalika

Międzynarodowe Stowarzyszenie Cudownego Medalika

Intencje modlitewne

Physical, Mental, Impossible MED & Other Miracles

For the confusion and the annihilation of the traps of the enemies of the Truth, O Mother we pray to you and ask for your intercession. May these people in particular be confused for the Salvation of all the elect and the greater glory of GOD. Amen.

O zamieszanie i unicestwienie pułapek wrogów Prawdy, Matko, modlimy się do was i prosimy o wstawiennictwo. Niech w szczególności ci ludzie będą zdezorientowani zbawieniem wszystkich wybranych i większej chwały BOGA.                  Amen.

Pour le triomphe du Coeur Immaculé de Marie et pour le retour de Notre Seigneur Jésus dans la Gloire, ô Père, A…, nous vous prions.                                                                                                                                                                         Amen.

Por las Benditas Almas del Purgatorio especialmente las de mi familia

Por favor intercdan por mi trabajo y profesion soy maite pampalona para que quede a salvo en perfecto immutable e immaculado estado . Triunfando . Tambien por mi marido J.. Maria que tenga un trabajo que le satisfaga. Gracias rezare por ustedes . Bendiciones

o otwarcie serc Polskich kapłanów i biskupów na prawdziwe Światło Ducha Świętego

Te pido Madre que pueda llevar a cabo todo lo que Dios ha dispuesto que haga. Salva a mi familia, llévalos a todos a Jesús.

K.. has taken her life. She was in jail at the time. Please pray for God’s mercy for her and for her eternal rest.

Lord Jesus, My daughter is having constant pain in her shoulder due to a desiccated disc in her cervical spine. May your divine healing be upon her. Thank you Jesus for my sons successful brain surgery. May your divine healing and mercy continue to be upon him and heal him completely from his residual problems like disturbances to his vision.

Oración por la remisión de cáncer de páncreas de una señora

Please pray for J B who has been sick and remains in hospital for almost a year now.

M… who is undergoing Chemo treatments, fell and is now in the hospital undergoing treatment for the fall. M… is in dire need of our Prayers. Please take a few minutes and Pray for M… and his Mom. Pray for his healing!!!

Międzynarodowe Stowarzyszenie

NOWE TERMINY naszego Międzynarodowego Walnego Zgromadzenia

Zgromadzenie zostało przełożone na 2021 r. W następującychterminach: 27–31 października. Wszyscy znamy nowe okoliczności, które mamy do czynienia z pojawieniem się „koronawirusa” i to jest powód zmiany dat. Z wielkim entuzjazmem przygotujemy się na spotkanie w nowym...

czytaj dalej

Stowarzyszenia krajowe