November 10, 2020

Maryjo poczęta bez grzechu, módl się za nami, którzy uciekamy się do Ciebie.

Codziennie modlę się za ponad 3 miliony członków Stowarzyszenia na świecie. Proszę, módlcie się za wszystkich członków.

Załączone są dwie notatki w języku hiszpańskim. Są to przykłady krajowych spotkań Zoom w Chile. Stowarzyszenie Chile miało zgromadzenie narodowe na Zoom. To jest przykład dla Ciebie. Ty też możesz to zrobić.

Daję ci to, aby zachęcić do komunikacji. Podczas tego Covid19 musimy się ze sobą komunikować.

Pozwól mi usłyszeć od ciebie. Co robicie z okazji naszego święta Matki Bożej Cudownego Medalika, 27 listopada 2020 roku? Jak wygląda Stowarzyszenie jako całość?

Pokój z tobą. Moje modlitwy za was zawsze.

Ks. Carl Pieber, CM
Zastępca Dyrektora Generalnego
Stowarzyszenie Cudownego Medalika

Chile 1Pobierz PDF

 

Chile 2Pobierz PDF