Słudzy ubogiego św. Wincentego a Paulo (SPSVP). Mieszkają i pracują w Brazylii. Na szczęście są członkami Stowarzyszenia i Rodziny Wincentyńskiej.