Zgromadzenie zostało przełożone na 2021 r. W następującychterminach: 27–31 października.
Wszyscy znamy nowe okoliczności, które mamy do czynienia z pojawieniem się „koronawirusa” i to jest powód zmiany dat.
Z wielkim entuzjazmem przygotujemy się na spotkanie w nowym dniu, który teraz oddajemy w ręce Matki Bożej Cudownego Medalu.

Fr. Carl Pieber, CM
Deputy Director-General,
International Miraculous Medal Association