Zjazd Generalny, Modlitwy na otwarcie

Dziękuję Apostolatowi Cudownego Medalika Filipin za te filmy.


Powiadomienie RODO: żadne żądania nie zostaną wysłane do YouTube, chyba że wideo zostanie odtworzone.


Powiadomienie RODO: żadne żądania nie zostaną wysłane do YouTube, chyba że wideo zostanie odtworzone.


Powiadomienie RODO: żadne żądania nie zostaną wysłane do YouTube, chyba że wideo zostanie odtworzone.


Powiadomienie RODO: żadne żądania nie zostaną wysłane do YouTube, chyba że wideo zostanie odtworzone.


Powiadomienie RODO: żadne żądania nie zostaną wysłane do YouTube, chyba że wideo zostanie odtworzone.