Załóż grupę modlitewną

W kaki sposób zakładamy Grupę Modlitewną Stowarzyszenia?

Oto kilka prostych sposób jak to zrobić:

 1. Jeden ze sposobów to poprosić księdza, ab y wygłosił pogadankę prosząc zgromadzonych w kościele o zapisanie się.
 2. Albo, ksiądz może pozwolić tobie przemówić do wiernych w kościele, opowiedzieć im o Stowarzyszeniu i poprosić ich o zapisanie się.
 3. Albo, rozkolportować ulotki i poprosić ludzi o zapisanie się.
 4. Albo, umieścić anons w gazetce parafialnej o tym, że wszyscy, którzy są zainteresowani w założeniu grupy z nabożeństwem do Maryi powinni się spotkać w tym i tym miejscu i czasie.
 5. Albo, kolejnym sposobem może być poproszenie ludzi do przyjścia razem do twojego domu na spotkanie grupy modlitewnej raz w tygodniu.

Oto wyjaśnienie co to jest group modlitewna Cudownego Medalika.

Zanim poprosisz księdza o wygłoszenie pogadanki, aby ludzi zapisali się musisz miec możliwość wyjaśnienia im co oznacza przystąpienie do Stowarzyszenia Cudownego Medalika. Innymi słowami, o czym chcielibyście, aby opowiedział? Być może na koniec Mszy św. pozwoli wam przemówić i wtedy będziecie mieli możliwość zwrócić się od pulpitu do wiernych o zapisanie się.

 1. To grupa modlitewna, która modli się do Maryi, Matki Bożej odmawiając nowennę. A to czyniąc chwali Boga.
 2. Grupa dziękuje Maryi za jej wielką miłość do ludzi jako nasza Matka, oraz oczywiście, dziękuje za jej wielką ofiarę jako Matki Bożej, Jezusa Chrystusa naszego Pana.
 3. Grupa modlitewna poświęca się pomoganiu w niesieniu w świat Jezusa Chrystusa i nabożeństwa do Maryi.
 4. W trakcie spotkania pozwala dzielić się każdemu członkowi łaskami, o które się modlili i które otrzymali za wstawiennictwem Maryi.
 5. Jednem ze sposobów przyniesienia Chrystusa i Maryi w dane miejsce to noszenie Cudownego Medalika. Wiernym zostanie opowiedziana historia o darowaniu św. Katarzynie Labouré Medalika.
 6. Grupa prosi Maryję o pomoc jej członkom w ich wierze i życiu.
 7. Grupa prosi Maryję o pomoc innym w ich życiu.
 8. Przede wszystkim, grupa prosi Maryję o pomoc wiernym w odbyciu dobrej spowiedzi św. i powrót do Kościoła.
 9. Przyprowadzając ludzi na modlitwę w grupie pomagamy im poznać się nawzajem, być dla siebie uprzejmymi i przyjacielskimi oraz modlić się wspólnie lub dzielić się ich wiarą.

Na końcu ulotki lub ogłoszenia o tej pogadance zawsze znajduje się informacja o dacie, miejscu spotkania i jego długości, które będzie krótsze niż jedna godzina. Jeżeli zechcą przyjść, poproście ich o podpisanie deklaracji znajdującej się z tyłu kościoła lub wypełnienie formularza w ulotce oraz przekazanie go wam lub pozostawienie w odpowiednim pudełku. Jeżeli nie mogą przyjśc na zaplanowane spotkanie, niech również podpiszą deklarację. Postarajcie się, aby te czynności były jak najdogodniejsze dla wiernych.

Na pierwszym spotkaniu:

Postarajcie się, any zanim przyjdą uczestnicy zostały przygotowane:

 1. Teksty Nowenny w miejscowym języku. Musicie przygotować tyle kopii, aby każdy z uczestników mógł go zabrac ze sobą do domu. To może być zwykły wydruk ze strony internetowej.
 2. Figurkę Maryi do postawienia na stole, najlepiej taką jak na Medaliku z wyciągniętymi w dół rękami. Jeżeli nie macie takiej, to każda figurka maryjna jest dobra. Jeżeli nie macie figurki Maryi to może być Krucyfiks. Jeżeli nic nie macie to może być zapalona świeca.
 3. Mała świeca do zapalenia obok figurki.
 4. Krzesła ustawione wokół stołu.
 5. Kartki paper i długopisy przy każdym siedzeniu.
 6. Pustą misę lub koszyk na intencje.
 7. Sugerujemy, aby do grupy należało 15-20 osób. Jeżeli będzie więcej chętnych to rozważcie utworzenie dwóch różnych grup, w różnym czasie spotkania.
 8. Zastanówcie się czy potrzebujecie nazwy dla swojej grupy. Nazwa zależy od Was, np. Kółko modlitewne Cudownego Medalika. Jeżeli musicie założyć dwie grupy to dobrze, aby miały oddzielne nazwy zawierające imię, np. “grupa modlitewna Cudownego Medalik pw. św. Trójcy…” czy “grupa modlitewna… pw. św. Józefa”

Spotkanie

Kiedy wszyscy pzyjdą i usiądą, powitaj ich, a jako lider wytłumacz co to jest Grupa Modlitewna Stowarzyszenia Cudownego Medalika. Wykorzystaj dziewięć punktów wymienonych na początku tej strony. Odpowiadaj na pytania. NA PYTANIA DOTYCZĄCE CZASU, MIEJSCA I SZCZEGÓŁÓW ODPOWIEDZ, ŻE GRUPA ODPOWIE NA TE PYTANIA NA KOŃCU SPOTKANIA.

Następnie poproś każdego, aby wziął papier i długopis i spisał swoje intencje, w których chciałby, żeby modlić się podczas tego spotkania, np. “za operację mojego ojca”, “za uzdrowienie z choroby mojego przyjaciela”.

Po napisaniu, złóżcie kartki, aby intencje pozostały prywatne, na wierzchu kartki napisz datę. Na końcu spotkania wszyscy powinni zabrać swoje intencje do domu, albo jeżeli to jest możliwe, mając pewność co do prywatności, pozostawcie je przy figurce Maryi na nastepny tydzień. Jeżeli to niemożliwe to zniszcz karteczki z intencjami. Maryja je zna.

Podaj każdemu misę/koszyk, aby wrzucił swoją intencję. Koszyk połóż przy figurce Maryi.

Modlitwy Nowennys

Jako slider rozpocznij odmawianie Nowenny. “W imię Ojca…”, Antyfona “Przybądź Duchu Święty…” jest bardzo ważna dla nas i Maryi. Kiedy Duch Święty pryszedł do Maryi, nastąpiło Wcielenie Chrystusa obecnego w świecie. Chcemy, aby Chrystus był obecny na naszych spotkaniach. Kliknij tutaj, aby zobaczyć modlitwy Nowenny..

Misja lub Dobre Uczynki Grupy Modlitewnej

Na zakończenie odmawiania Nowenny zapytaj grupy jak chcieliby indywidualnie lub jako grupa, albo część grupy pomóc w parafii, albo jednej lub więcej osobom potrzebującym. Wszystko od bycia lektorem w trakcie Mszy św. do pomocy w parafialnym klubie sportowym, pomoc przy rozdawaniu żywności lub odwiedziny u chorych i pozostających w domach. Niech grupa doda swoje komentarze i przemyślenia. (Ok. 15 minut)

 1. Podczas pierwszego spotkania poproś każdego, aby po przyjściu do domu pomyślał o takich aktywnościach.
 2. Na drugim spotkaniu poproś uczestników, aby zgłosili się jako woluntariusze.
 3. Na trzecim spotkaniu i koljenych spotkaniach poproś uczestników o zdanie sprawozdania z ich działań.
 4. Prowadź listę tego co członkowie robią i kiedy.

Sprawy porządkowe

Kiedy uczestnicy będą skupieni na tobie powiedz o “sprawach porządkowych”.

 1. Upewnij się, że każdy wpisał się na listę ORAZ podał dane kontaktowe: email i/lub numer telefonu komórkowego. Nie potrzebujesz adresu pocztowego, itp., o ile nie poprosisz o nie.
 2. Przy każdym kolejnym spotkaniu obceność będzie sprawdzana według tej listy. To ważne, aby każdy wiedział, że jest potrzebny i oczekiwany.
 3. Zapytaj członków grupy czy w następnym tygodniu spotykacie się w tym samym miejscu i czasie. Jeżeli chcieliby coś zmienić, to spróbuj uzyskać zgodę od wszystkich.

Zakończenie spotkania

Na zakończenie spotkania odmówcie różaniec. Rozdziel między uczestnikami dziesiątki i modlitwy tak, żeby jak najwięcej osób było zaangażowanych.

To powinno wystarczyć to poprowadzenia kilku pierwszych spotkań. W miarę jak grupa będzie trwać możesz dodać elementy, które sprawią, że spotkania będą ciekawsze. Możesz stosować je zamiennie przy każdym spotkaniu tak długo jak je przygotujesz i powiesz grupie co dokładnie będzie na kolejnym spotkaniu. Nikt nie lubi niespodzianek. Pomyśl o dodaniu pomiędzy częściami spotkania Nowenna a Misja i Dobre Uczynki Grupy Modlitwnej jednego lub więcej elementów:

 1. Krótkie przesłąnie na temat Maryi. To nie powinno trwać dłużej niż 5 minut.
  1. Może to być jedna z częsci opowieści o tym jak Cudowny Medalik został przekazany św. Katarzynie Labouré LUB
  2. Może to być wyjaśnienie jednego lub więcej jej tytułów LUB
  3. Może to być twoje przemyślenie na temat Maryi LUB
  4. Co ona dla ciebie znaczy LUB
  5. W jaki sposób poznaliście Maryję LUB
  6. Wyjaśnienie najblższego w czasie święta maryjnego.
 2. Przeczytajcie fragment Ewangelii na najbliższa niedzielę i poproś grupę, aby powiedziała jak on im pomaga (nie proś o homilie czy jakąś zdefiniowaną formę).
 3. Podzielcie się tym co wiecie na temat intencji modlitewnych, którze Maryja wysłuchała. Poproś o podzielenie się Łaskami otrzymanymi od Matki Najświętszej a następnie lider, na zakończenie każdej prośby.