Podaruj

Międzynarodowe Stowarzyszenie Cudownego Medalika to światowa wspólnota wszystkich, którzy noszą Medalik Maryji Niepokalanej, powszechnie znany jako medalik Matki Bożej Łaskawej lub Cudowny Medalik. Stowarzyszenie jest obecne w 45 krajach i dąży do zjednoczenia każdego narodu na ziemi pod płaszczem Maryi, ich matki. Jako Najsilniejsza Dziewica podtrzymuje świat i codziennie zawierza go Bogu, naszemu Ojcu przez Chrystusa Syna swego. Obecnie rozwijamy Stowarzyszenie w Rosji i na Ukrainie.

Stowarzyszenie modli się i pomaga biednym we wszystkich naszych krajach. Jeśli chcesz założyć lokalne stowarzyszenie w swoim regionie, skontaktuj się z ks. Carl Pieber, C.M.

Dziękuję za pomoc w rozpowszechnianiu kultu Maryi na całym świecie.

Uwaga: jeśli przekazujesz darowiznę na rzecz projektu bezdomności, wpisz „Homeless Project” w systemie PayPal w sekcji „Dodaj specjalne instrukcje dla sprzedającego”